Kansallinen tyylisuunta (Krav Maga FIN)


Suomen kansallinen tyylisuunta syntyi vuonna 2014-2015, kun Suomen Krav Maga liitto kehitti Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella lasten ja nuorten kansallisen vyökoejärjestelmän. Tähän saakka krav maga oli ollut lähinnä aikuisille tarjolla ollut, ”K-18”, laji. Lasten ja nuorten vyökoejärjestelmästä luonnollisena jatkona oli vuonna 2016 käyttöön otettu aikuisten vyökoejärjestelmä.

 

Tarve kansalliselle tyylisuunnalle havaittiin myös, koska kansainvälisten tyylisuuntien käyttöönottamiseen liittyvät koulutukset ja lisenssit ovat melko arvokkaita yksittäisen urheiluseuran näkökulmasta. Kansallinen tyylisuunta tarjoaa urheiluseuroilla helpon ja yksinkertaisen tavan ottaa krav maga lajitarjontaansa. Valmentajakoulutuksessa kansallinen tyylisuunta tukeutuu Suomen Krav Maga Liiton valmentaja- ja ohjaajakoulutus I-III tason koulutusohjelmiin.

 

Tyylisuunnan pääperiaatteet


Suomalainen tapa harjoitella krav magaa on aina ollut hyvin suoraviivainen. Se on aina sopeutunut käyttäjälleen ilman, että on ryhdytty pakottamaan jokaista samaan muottiin. Keskeisinä periaatteina ovat olleet krav magan dna:ssa olevat:” Samankaltainen hyökkäys, samankaltainen ratkaisu”ja ”Toimi niin aikaisin kuin mahdollista, niin tehokkaasti kuin mahdollista”. Nämä seikat ovat tyylisuunnan keskiössä. Krav Maga on ollut Suomessa yli 20 vuotta ja yhteiskunnassamme on tapahtunut suuria muutoksia. Yksi merkittävä asia itsepuolustuksessa on lainmukaisuus. Tämän mukaan tuominen harjoitteluun on erittäin vaativa osio ja asettaa ison haasteen valmentajien ja ohjaajien osaamiselle. Mutta se on myös tekninen kysymys. Jos fyysistä itsepuolustustilannetta ei ole kyetty välttämään, fyysinen puolustautuminen tulee lopettaa, kun oikeudeton hyökkäys on päättynyt. Tämän vuoksi harjoittelussa korostetaan entistä enemmän tilanteen kontrollointia ja oman toiminnan kontrolloimista.

 

Valmentajakoulutus

Kansallisen tyylisuunnan valmentajakoulutus rakentuu kahteen keskeiseen osaan:

 1. henkilökohtainen osaaminen
 2. valmennus -sekä ohjaamisosaaminen

Henkilökohtaista osaamista kehitetään omalla harjoittelulla kansallisen tyylisuunnan seurojen harjoituksissa, leireillä, seminaareilla ja intensiiviharjoittelun ohjelmilla. Valmennus- ja ohjaamisosaamista kehitetään Suomen Krav Maga liiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa, valmentajaklinikoissa ja ohjaamalla harjoituksia.

 

Vyökoevaatimukset


Yleistä vyökokeista


Kansallisen tyylisuunnan mukainen vyöjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen harjoitteluun ja itsensä kehittämiseen. Vyökoejärjestelmässä korostuvat niin krav magan yleisten periaatteiden ja fyysisen itsepuolustuksen toteuttaminen kuin itsepuolustukseen kuuluvan psykologian ja lainopillisen puolen hallinta.

Suomen Krav Maga Liiton jäsenseuroissa harjoitetaan myös muiden krav maga tyylisuuntien mukaisia taso-/vyöjärjestelmiä. Näiden tarkemmat ohjeet löydät tyylisuuntien omilta sivuilta/ seurastasi.

Vyökokeet antavat jokaiselle mahdollisuuden seurata järjestelmällisesti oman osaamisensa kehittymistä. Vyökokeista saa palautteen ja ohjauksen siihen, miten suunnata omaa harjoitteluaan, mihin kiinnittää huomiota ja myös siitä, mitkä osa-alueet ovat hyvällä tasolla. HUOM! Kenenkään ei ole pakko osallistua vyökokeisiin, harjoittelu on tärkeintä!

 

Vyökokeissa käytettävät asusteet


Kansallisen tyylisuunnan vyökoeasusteena 1.1.2018 alkaen on Suomen Krav Maga Liiton virallinen harjoituspuku, johon kuuluu liiton tunnuksilla oleva sininen harjoitustakki, liiton tunnuksilla olevat mustat housut ja edellinen suoritettu vyö. Sekä takissa että housuissa saa olla myös oman seuran virallinen tunnus. Keltaisen vyön voi suorittaa myös muussa asussa kuin virallisessa harjoituspuvussa. Kansallisen tyylisuunnan mustat vyöt saavat myös käyttää mustaa takkia liiton tunnuksilla.

 

Vyökoelupa


Edellytykset vyökokeisiin osallistumiselle

 1. Harjoittelijan tulee saada lupa seuran ohjaajalta. Lupa on kirjallinen ja se tulee olla mukana tasokokeissa tai toimitettuna tasokokeen vastaanottajalle. Tulosta tästä vyökoelupa: skml-vyokoelupa_2018.docx
 2. Harjoittelijalla tulee olla Krav Maga passi. Passin voit hankkia omasta seurastasi. Passin hinta on 25€.
 3. Harjoittelijalla voimassa oleva Suomen Krav Maga Liiton lisenssi sekä krav maga harjoittelun kattava vakuutusturva. Lisenssi sekä lisenssi+vakuutuksen voit hankkia kätevästi netistä http://www.suomisport.fi

 

Kokeiden hinta

 

Kokeiden hintaan sisältyvät diplomi ja vyö.

 • Keltainen, oranssi, vihreä vyö – 30€
 • Sininen ja ruskea vyö – 60€
 • Musta vyö – 100€

 

Kokeiden suorittaminen


Kansallisen tyylisuunnan mukaiset vyökokeet suoritetaan erillisissä vyökoetapahtumissa, joita järjestetään seurojen toimesta ja/tai SKML:n leirien ja valmentajakoulutusten yhteydessä. Vyöarvot keltainen, oranssi, vihreä voidaan suorittaa omassa seurassa. Sininen, ruskea ja musta vyö suoritetaan SKML:n leirien tai valmentajakoulutusten yhteydessä (Dan-kokeet erikseen kutsutuille).

Osallistuakseen vyökokeisiin harjoittelijan tulee saada lupa oman seuran ohjaajalta. Lupa on kirjallinen ja se tulee olla mukana vyökokeissa tai toimitettuna vyökokeen vastaanottajalle.

Osallistuakseen vyökokeeseen harjoittelijalla tulee olla Krav Maga passi. Passin hinta on 25€ ja sen voi hankkia omasta seurasta tai vyökokeen järjestäjältä.

Osallistuakseen vyökokeeseen, suorittajalla tulee olla voimassa oleva krav maga lisenssi ja krav maga harjoittelun kattava vakuutus

 

Suuntaa antava aikaväli/harjoitusmäärä edellisestä kokeesta:

 • keltaisesta oranssiin 5kk/50 harjoitusta,
 • oranssista vihreään 80 harjoitusta/8kk,
 • vihreästä siniseen 100 harjoitusta/12kk,
 • sinisestä ruskeaan 100 harjoitusta/12kk,
 • ruskeasta mustaan 150 harjoitusta/18kk. 

 

Vaadittava osaaminen


Kansalliset vyökoevaatimukset löytyvät alta erillisinä dokumentteina:

Aikuiset:

Lasten ja nuorten vyökoejärjestelmä:

 

Kokeen uusiminen


Vyökoe on hyväksytty tai hylätty, vyökokeen pitäjä antaa palautteen.
Hylätyn vyökokeen uusinnasta peritään myös maksu
Hylätty vyökoe uusitaan kokonaisuudessaan seuraavassa vyökoetilaisuudessa.


Vyökokeiden vastaanotto


Suomen Krav Maga Liiton mustavyöt ottavat seuroissa vastaan vyöarvot keltainen, oranssi, vihreä. Vyöarvot sininen, ruskea, musta suoritetaan liiton kansallisilla leireillä.

 

Kansallisen tyylisuunnan mustat vyöt 21.11.2020 
Huom! Kansallinen tyylisuunta arvostaa kaikkien tyylisuunnan mustia vöitä heidän ansaitsemillaan, omien tyylisuuntiensa vyöarvoilla. Suomessa on Krav Magan mustan vyön tai sitä vastaavan Expert -arvon omaavia henkilöitä yhteensä yli 80.

IV Dan
Jyrki Saario
Robert Nordman
Jani Suvanto (RIP)
Tommi Nyström

III Dan
Petteri Kantola
Juha Könönen
Pekka Arhenius

II Dan
Markku Lahti
Jani Pekkinen
Juha Nuutinen
Kari Salo
Jarkko Keskinen

I Dan
Ilkka Tuomela
Juha Vaittinen
Tero Roine
Benjamin Paavonkallio
Jani Heino
Hedi Viisma
Tuomo Ikäläinen
Petri Kaikko
Juuso Oksman
Christer Andersson
Tuomas Aho
Teemu Oksanen
Juha Herranen
Arto Vuoma
Ville Ruusela
Lauri Kauppinen
Mikko Herd