HARJOITUKSET

 

Harjoitukset ovat tyypillisesti 60-90 min pituisia. Harjoitus jakautuu osiin, jolloin harjoittelusta tulee mielekästä, fyysisesti järkevällä tavalla haastavaa sekä hauskaa.

Harjoituksen aloitusvaiheessa (alkuverryttely) yleensä esitellään erilaisten sykettä kohottavien harjoitteiden kautta harjoituksessa käsiteltävä aihepiiri. Samalla lihaksisto valmistetaan toimimaan ja vältetään turhia harjoittelussa syntyviä vammoja.

Aloitusvaihetta seuraa opetusvaihe, jossa opetellaan suorittamaan harjoiteltava toimintamalli. Vaiheessa esitellään kyseinen ”ongelma” ja haetaan esimerkkitilanne. Tämän jälkeen käydään läpi oikeita suorituksia vahvistamaan reaktiota.

Opetusvaiheesta siirrytään luonnollisesti harjaantumisvaiheeseen, jossa suoritukseen tuodaan realistista nopeutta.

Harjaantumisvaihetta seuraa skenaariovaihe, jossa yhdistetään fyysiseen toimintamalliin viestintä.

Lopuksi harjoitetaan fyysistä kuntoa erilaisten harjoitteiden kautta tavoitteena vahvistaa kuntoa ja jaksamista.

 

Kenelle Krav maga sopii?

Krav Magan ominaispiirre on, että se mukautuu yksilön mukaan käytettäväksi välineeksi. Tällöin esim. polvivamma, joka estää joidenkin harjoitteiden tekemisen, ei muodostu kynnykseksi aloittaa Krav Maga -harrastusta. Täytyyhän sinun kyetä puolustamaan itseäsi vammasta huolimatta, eikö?

Useasti kysytään vaadittavaa kuntotasoa. Harjoitukset rakentuvat yksilöllisesti eli jokainen ”taistelee” itseään vastaan ja ryhmässä itsensä ylittäminen on helpompaa. Rohkeasti salille mukaan toimintaan ja siinä se kunto kasvaa ikään kuin huomaamatta!

Useissa seuroissa on myös lapsille ja nuorille omia harjoitusryhmiä. Seurat määrittävät myös itsenäisesti ikärajat aikuisryhmiin. Useimmissa aikuisten ryhmään pääsee 16-18 vuotiaana.