Harjoitukset

Harjoitukset ovat tyypillisesti 60-90 min pituisia. Harjoitus jakautuu osiin, jolloin harjoittelusta tulee mielekästä, fyysisesti järkevällä tavalla haastavaa sekä hauskaa.

Harjoituksen aloitusvaiheessa (alkuverryttely) yleensä esitellään erilaisten sykettä kohottavien harjoitteiden kautta harjoituksessa käsiteltävä aihepiiri. Samalla lihaksisto valmistetaan toimimaan ja vältetään turhia harjoittelussa syntyviä vammoja.

Aloitusvaihetta seuraa opetusvaihe, jossa opetellaan suorittamaan harjoiteltava toimintamalli. Vaiheessa esitellään kyseinen ”ongelma” ja haetaan esimerkkitilanne. Tämän jälkeen käydään läpi oikeita suorituksia vahvistamaan reaktiota.

Opetusvaiheesta siirrytään luonnollisesti harjaantumisvaiheeseen, jossa suoritukseen tuodaan realistista nopeutta.

Harjaantumisvaihetta seuraa skenaariovaihe, jossa yhdistetään fyysiseen toimintamalliin viestintä.

Lopuksi harjoitetaan fyysistä kuntoa erilaisten harjoitteiden kautta tavoitteena vahvistaa kuntoa ja jaksamista.